เข้าระบบ hihuay ให้เรียบร้อย มาที่หน้าแรก แล้วให้คลิ๊กไปที่ปุ่ม “ถอนเงิน”

ให้ใส่ จำนวนเงิน ที่ต้องการถอน ลงไปในช่อง แล้วกดปุ่มถัดไป

หลังจากนั้นระบบจะแจ้งสรุปยอดถอนเพื่อยืนยัน  และให้รอยอดเข้าภายใน 5 นาที